Zvonici cedry ruska

Knihy, CD
anastasia

ANASTASIA

V této knize se setkáme s nádhernou dívkou, která žije vzdálena od civilizace v hlouby sibiřské tajgy. Jejich rod  žije takovýmto způsobem života již tisíce let. Tato překrásná dívka si zachovala sílu, schopnosti, krásu lidí první  pozemské civilizace - jak sama říká schopností lidí původních pramenů. V poutavém vyprávění se seznámíme s Vladimírem Megre (autorem knih) s dědečkem i pradědečkem Anastasie i mnoha jinými, nesnadno uvěřitelnými skutečnostmi.

CENA : 210,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)

CENA : 310,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze azbuka tvrdé desky)
CENA : 160,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze azbuka měkké desky)
ANASTASIA CD-MP3 6hodin mluveného textu
CENA : 250,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)
CENA : 250,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze azbuka)
ANASTASIA - ENERGIE TVÉHO RODU

Je rozšířené vydání knihy Anastasia, která je 1 dílem ze série knih - Zvonící cedry Ruska. Toto nové vydání je aktualizováno o nové, ještě hlubší informace. Anastasia a její rod uchovává znalosti lidí původních pramenů a nyní nastal čas dát tyto znalosti všem lidem. Anastasia poutavě vypráví jak je důležité znát a vnímat energii svého Rodu - mít s ní pevné pouto. Jak je důležité obnovit starodávný svátek - Den Rodu. Prastarý svátek popsaný v knize, o kterém tu Anastasia mluví, je schopen uchovávat lásku v rodině až do zralého stáří. Z nových kapitol v knize se také dozvíme, jak je Anastasia schopna předvídat budoucnost a také ji sama vytvářet.

CENA : 200,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze azbuka)
ZVONÍCÍ CEDRY

Pokračování napínavého příběhu o zázračné dívce s dlouhými zlatožlutými vlasy - Anastasii. O jejich schopnostech, které vlastnili lidé první pozemské civilizace a dřímou v každém z nás.

CENA : 210,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)

CENA : 310,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze azbuka tvrdé desky)

CENA : 160,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze azbuka měkké desky)

PROSTOR LÁSKY

Poutavé vyprávění o nutnosti každého muže i ženy, kteří pomyslí na početí potomka, vytvořit pro něj nejprve přívětivé  prostředí do kterého se narodí - prostor lásky. Také se dozvíme o skupině vědců s ozbrojeným doprovodem, kteří chtěli Anastasii zajmout a použít ve svých zájmech. Setkali se však se silou, proti které byli bezmocní.

CENA : 210,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)

CENA : 160,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze - azbuka)

STVOŘENÍ

Vyprávění Anastasie o tom, kdo a jak stvoříl vesmír, planetu zemi, člověka, rostliny i nejměnšího broučka - vše kolem nás. Pokud má pravdu dědeček Anastasie, pak je tato kniha nejdůležitější knihou za posleních tísíce let..

CENA : 210,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)

CENA : 160,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze - azbuka)

KDO VLASTNĚ JSME

Kdo byli, jak žili, tvořili, vypadali lidé první pozemské civilizace? Kdo jsme teď my, kam směřujeme - dali jsme se cestou vzestupu či pádu? Jaká nás čeká budoucnoust? Anastasia praví: " V žádné galaxii neexistuje struna, která by byla schopna vydat lepší zvuk, než je zvuk písně lidské duše".

CENA : 210,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)

CENA : 160,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze - azbuka)

RODOVÁ KNIHA

"Uplyne jen málo dnů a miliony otců a matek v různých koncích země, budou tvořit rodovou knihu, zaplňovat její stánky svou rukou. Podobných knih bude velké množství. A v každé - pravda, jdoucí ze srdce, pro své potomky. Záludnost v těhto knihách nebude mít místo. Před nimi padne historická lež". Anastasia

CENA : 210,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)

CENA : 160,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze - azbuka)

ENERGIA ŽIVOTA

Lidský osud .... Mnozí si myslí, že je vytvářen někým mocným shůry. Ale ten někdo, jednoduše dává každému člověku k dispozici nejsilnější energii vesmíru, která je schopna ovlivňovat osud svého majitele a také tvořít nové galaxie. Tou energií je lidská mysl.

CENA : 210,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)

CENA : 160,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze - azbuka)

1část NOVÁ CIVILIZACE

Opět se tu v napínavém, nevšedním vyprávění setkáme s Anastasií, Vladimírem, jejich devítiletým synem i dědečkem. V nahlédnutí do budoucnosti se dozvíme o nových možnostech naší společnosti, budoucnosti plné naděje a lásky. Setkáme se s novou civilizací, jejíž výhonky už klíčí v srdcích mnohých lidí.

CENA : 210,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)

CENA : 160,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze - azbuka)

2část NOVÁ CIVILIZACE-OBŘADY LÁSKY

Co je to láska? Něco iluzorního, neuchopitelného, pomíjivého? Chemická reakce, která se odehrává dočasně v organizmu zamilovaných lidí? A co když je to skutečná živá, zářivá, energetická bytost nezměrné síly, kterou určitý způsob života spolehlivě od lidí odpuzuje a jiný způsob života ji naopak přitahuje a násobí. Co když má láska touhu zůstávat se zamilovanými lidmi napořád a my ji prioritami, které máme, tím jak dnes žijeme od sebe sami odháníme?

CENA : 210,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)

CENA : 160,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze - azbuka)

ANASTA

V hloubi sibiřské tajgy kráčí paloučkem malé dítě a usmívá se. Nic jej nestraší, nikdo na něj neútočí, naopak zvířata jsou připravena na první jeho povel ihned přijít na pomoc. Jako nástupce královského rodu kráčí malinký člověk svým panstvím. A kde je v tuto chvíli vaše dítě?

CENA : 210,- Kč  (včetně DPH)
(česká verze)

CENA : 160,- Kč  (včetně DPH)
(ruská verze - azbuka)

RODOVÁ KNIHA - KRONIKA

"Uplyne jen málo dnů a miliony otců a matek v různých koncích země, budou tvořit rodovou knihu, zaplňovat její stánky svou rukou. Podobných knih bude velké množství. A v každé - pravda, jdoucí ze srdce, pro své potomky. Záludnost v těhto knihách nebude mít místo. Před nimi padne historická lež". Anastasia

CENA : 1100,- Kč  (včetně DPH)

Copyright © 2010 Jiří Smutný. Všechna práva vyhrazena.