Zvonici cedry ruska

Cedrové přívěsky - jsou ze Zvonícího cedru?

Tahle otázka Vás zajímá. Odpověď nalezneme v 1 knize Zvonících cedrů. V nich je uvedeno, že nápad dědečka a pradědečka porazit a rozřezat zvonící cedr a poté kousky dřeva rozdat lidem, Anastasia neschválila. Tedy Zvonící cedr nebyl pokácen ani rozřezán, zůstal na svém místě v tajze. Anastasia vše zařídila tak, že odevzdává svoji sílu všem, kteří jí dokáží využít k dobrým účelům.


Navlékání cedrového přívěsku

(toto pověděl dědeček Anastasie Vladimírovi Megre při prvním setkání s ním, 1.díl Zvonících cedrů)

Bůh stvořil cedr jako zásobník vesmírné energie. Vedle léčivých účinků má vliv na city, schopnosti a další. Vysoké léčebné účinky má každá část cedru od jehličí až po kůru.

Sibiřský cedr žije pět set padesát let. Milióny svých jehlic ve dne v noci zachycuje a shromažďuje v sobě světlou energii, která vychází od lidí ve stavu zamilovanosti a světlých citů - celé její spektrum. Za dobu života cedru nad ním přecházejí všechna vesmírná tělesa a tuto světlou energii odráží. Dokonce v malinkatém kousku cedru je více blahodárné energie než ve všech lidskýma rukama stvořených energetických zařízeních na Zemi dohromady.

„…stařík rozepnul obnošenou bundu, košili a ukázal mi, co má na prsou. Uviděl jsem na krku zavěšený vypouklý kruh nebo ovál. Jeho barvy - fialová, malinová, rezavá - vytvářely nesrozumitelnou kresbu, léta dřeva vypadala jako potůčky. To, co jsem uviděl na prsou staříka, vzbudilo ve mně víc citu a emocí, než návštěva Treťjakovské galerie.“
Tento kousek cedru nosil stařík na krku již 93rokem.

Kousíček cedru se musí nosit na krku. Přičemž se má navlékat stojíce bosýma nohama na trávě a dlaní levé ruky jej tisknout k obnažené hrudi. Za minutu se pocítí příjemné teplo, pak tělem proběhne lehké chvějní. Čas od času, podle přání, je třeba „brousit“ konečky prstů tu část kousku cedru, která nemá styk s tělem, při čemž z druhé strany jej opírat o palec ruky. Již za 3 měsíce člověk vlastnící kousek Zvonícího cedru pocítí mnohem lepší náladu, vyléčí se z mnoha nemocí. Člověk se stane lepším, úspěšnějším a talentovanějším.

Proč tedy nosit cedrový přívěsek i když není ze Zvonícího cedru?

Cedr je strom čistoty a síly, je to shromažďovač vesmírné energie. Mimořádné vlastnosti cedrů využívali lidé již v dávné minulosti, lidé, kteří o těchto vlastnostech a léčivých schopnostech věděli. Byli to Egypťané, Asyrští vládcové a mnozí další.

Lidé, kteří jsou v častém kontaktu s energetickým polem cedru, jako například stolaři či řezbáři, se těší pevnému zdraví. Kousky cedrového dřeva dokáží obnovovat narušené bio-pole člověka, dokáží jej harmonizovat a uzdravovat. Tuto schopnost mají všechny druhy cedrů. Nejsilnější z nich je cedr sibiřský.

Můžete tedy nechat Cedr - dotknout se Vás, Vaší lásky, lásky k lidem, přírodě, ke všemu co vidíte a cítíte. Cedr nese lásku a láska - Vaše láska mění vše.

Copyright © 2010 Jiří Smutný. Všechna práva vyhrazena.