Zvonici cedry ruska

Cedr

Cedr je vesmír s vlastními pravidly a hodnotami. Síla a nádherné vlastnosti cedrů byly mnohým našim předkům známy již před mnoha staletími.

Cedr je už na pohled neobyčejný , mohutný, dožívá se více jak 500 let. Jehličí cedru je podobné borovicovému či modřínovému. Jeho dřevo má krásnou kresbu, kouzelnou balzamickou vůni, je odolné a odpuzuje škůdce.

Pro mnohé je cedr zdroj síly, přírodní krásy i zdraví. Moudrý král Šalamoun si svůj dům i chrám nechal stavět z cedru. Egypťané pochovávali faraony do cedrových sarkofágů. Také bible se několikrát zmiňuje o mimořádných vlastnostech cedru.

Anastasia, která pro nás mimo jiné zachovala již téměř ztracenou původní technologii výroby cedrového oleje říká, že cedr je posvátný strom shromažďující vesmírnou energii a v případě jejího nedostatku na naší zemi ji vrací zpět.

Anastasia o cedru :

"Cedr má schopnost shromažďovat energii z kosmu, tak jej příroda stvořila. Miliony svých jehlic ve dne v noci zachycuje a shromažďuje energii odráženou od všech vesmírných těles, které nad ním za tu dobu přechází - celé její spektrum, chrání ji a vrací zpět, pokud ona chybí."

Cedrů existuje více druhů, cedr libanonský, cedr atlaský, cedr himalájský, cedr sibiřský. Nejsilnější ozdravné účinky vykazuje cedr sibiřský, největší zásoba tohoto druhu je v Rusku. Cedr patrně patří do našeho pásma, byl prý však vykácen.


CEDR SIBIŘSKÝ

Cedr sibiřský je majestátní až 40 m vysoký strom - symbol zdraví, čistoty, síly. Tento krásný, neobyčejný strom, je mnohostranně využitelný. Svojí silou i hodnotou nemá sobě rovné, značně převyšuje cedry z jiných klimatických oblastí planety.
Proč je tomu tak?
Cedr sibiřský má ve smolnatých šiškách uložená semena - ořechy, které vkládá do půdy pták ořešník kropenatý. Tyto mrazuodolné ořechy mají naprosto ojedinělou výživnou i léčivou schopnost. Jadérko cedrového ořechu obsahuje celý komplex potřebných látek i vitamínů, obsahuje všechny prvky z Mendělejevovy tabulky prvků.
Cedrové lesy se liší od ostatních lesů neobyčejnou čistotou a zdravým vzduchem. Vzduch cedrového lesa je prakticky sterilní. Pro nemocné tuberkulózou i jinými chronickými nemocemi plic, takový vzduch představuje primární léčebný prostředek. Cedrové éterické oleje vypouští do atmosféry ozón, ten má schopnost působit celistvě, příznivě na člověka.


Jeden cedr je schopný dát téměř tunu ořechů. Dává plody jedenkrát za dva roky, někdy i řidčeji. Oříšky však v šiškách vydrží v dobré kvalitě 9-11 let. Z cedrových ořechů lze vyrobit cedrový olej, ale také cedrové mléko. Obojí je velmi výživné a léčivé, jak pro dospělého člověka, tak i pro kojence.

Po lisování cedrových ořechů zbývají výtlačky, z nichž se dá připravit skvělý chléb, pečivo, zákusky nebo palačinky.Jistě stojí za zmínku, že v letech, kdy cedr neplodí, některá zvířata Tajgy nevyvádí potomstvo. Přesto, že je dostatečné množství potravy jiného druhu, právě nemožnost živit se cedrovým ořechem rozhoduje. Bylo zjištěno, že kožešiny zvířat z cedrových oblastí kvalitou viditelně převyšují ostatní.

Není žádným tajemstvím, že stav kožešiny vypovídá o celkovém zdravotním stavu organismu zvířete. Kromě toho je cedr bohatý na pryskyřici - cedrovou živici. Ta je uznaná lidovou i oficiální medicínou jako léčivý i preventivní prostředek, který stimuluje organismus, zvyšuje imunitu, léčí záněty, podporuje hojení.

Dřevo cedru sibiřského odpuzuje škůdce. Lze z něj postavit dům, zhotovit skříně či množství různých užitečných předmětů.Tento strom se vzhledem podobá borovici a také věda jej nazývá sibiřskou borovicí - pinus sibirica.

ZVONÍCÍ CEDR

velmi zřídka, 2-3 krát za tisíciletí, se lze setkat s cedry, které shromažďují, ale nevrací energii zpět. Za 500 let svého života - shromaždování energie, začínají zvonit. To je období , kdy takovýto cedr může být odříznutý a jaho energie využita na Zemi. Cedr zvoní 3 roky, po 3 letech ztrácí schopnost vrátit nashromážděnou energii. Tehdy ji začne cedr spalovat sám v sobě.
Proces spalování - umírání trvá 27 let. Pokud se zvonící cedr odřízne v pravý čas, potom kousky tohoto dřeva mají schopnost uzdravit z nemocí. Působí však na člověka i mnohým jiným způsobem. Člověk se stává nadanějším, talentovanějším, úspěšnějším, stává se člověkem schopnějším pochopit mnohé.

CEDR SIBIŘSKÝ - PINUS SIBIRICA - SIBIŘSKOU BOROVICI řadí Anastasie mezi cedry pro tuhle schopnost. Více zajímavostí a informací můžete získat ze série knih Vladimíra Megre ZVONÍCÍ CEDRY RUSKA.


CEDR LIBANONSKÝ - cedrus libani

Svým vzhledem překrásný, mohutný strom, šišky jako svícny zdobí často rozložité větve a tím umocňují jeho sváteční vzhled. Dožívá se více jak tisíc let.
Domovina : Libanon, Sýrie, Turecko, Kypr
Výška : 40m


Král Šalamoun, považovaný za jednoho z nejmoudřejších vládců věděl o tajemné síle tohoto stromu. Dal pro sebe postavit dům a chrám z libanonského cedru. Za stromy určené lidmi, kteří uměli vybírat a porážet stromy, zaplatil mimo jiné dvaceti městy svého království. Proč zaplatil moudrý král takovým bohatstvím, přestože měl k dispozici pevnější i trvanlivější materiál, lze běžným způsobem jen těžko vysvětlit.
Jak v chrámu začala mše, píše se :
"Naplnil prostor oblak". Co to bylo za oblak? Názory se různí, jisté je, že tento oblak vycházel z cedru.


CEDR ATLASKÝ - cedrus atlantica
Tento překrásný, sváteční strom, pochází z Afriky z pohoří Atlas.
Domovina : Maroko, Alžír
Výška : 50m


CEDR HIMALÁJSKÝ - cedrus deodara

Nádherný strom, vyskytující se v nadmořských výškách od 1200 do 3000m nad mořem.
Domovina : Nepál, Indie, Čína, Afganistán, Pakistán.
Výška : 60m


Copyright © 2010 Jiří Smutný. Všechna práva vyhrazena.